SƏNAYƏ TƏCRÜBƏMİZ

Maliyyə bazarı

 • Bankçılıq
 • İnvestisiya
 • Sığorta
 • Peşəkar maliyyə vasitəçəliyi

Təcrübəmiz
 • İsveçrənin beynəlxalq banklarından birinə transsərhəd bankçılıq və maliyyə xidmətlərinə dair məsləhətlərin verilməsi
 • Avropanın aparıcı Fintech şirkətinin Çoxtərəfli Ticarət Platformanın ARDNF-a təklif edilməsi üzrə məsləhətlərin verilməsi
 • Avropa investisiya və inkişaf fondlarından birinə Azərbaycanın yerli banklarına pul köçürmə əməliyyatlarını həyata keçirməsinə dair məsləhətlərin verilməsi
 • çap və sənəd emalı sahəsində aparıcı şirkətlərdən biri üçün Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən alınmış bank zəmanətinin hüquqi analizini həyata keçirilməsi
 • Yaponiyanın maliyyə institutlarından birinə maliyyə tənzimlənməsinin çərçivəsi ilə bağlı məsləhətin verilməsi
 • ABŞ-ın beynəlxalq banklarından birinə ISDA Əsas Sazişinin Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən tətbiqi ilə bağlı məsləhətlərin verilməsi
 • ABŞ-ın transsərhəd pul köçürməsi sahəsində aparıcı şirkətlərindən birinə vergi məsələlərinə dair məsləhətlərin verilməsi
 • bir sıra Yaxın Şərq banklarına murabaha maliyyələşdirməsinə dair məsləhətlərin verilməsi
 • Böyük Britaniyanın özəl sığorta agentliklərindən birinə Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyində qeydiyyata alınma barədə məsləhətlərin verilməsi
 • ABŞ-ın online oyunlar developerinə virtual valyuta məsələləri ilə bağlı məsləhətlərin verilməsi
 • yerli banklardan birinə hüquqi auditin keçirilməsi, səhmdarların nəzarət zərfinin dəyişdirilməsi, nizamnamə kapitalının artırılması, korporativ, maliyyə və əmək məsələləri ilə bağlı məsləhətlərin verilməsi
 • Almaniyanın dövlət inkişaf banklarından birinə transsərhəd bankçılıq və maliyyə xidmətlərinə dair məsləhətin verilməsi
 • Avropa kredit təşkilatlarından birinə neft hərracına dair məsləhətlərin verilməsi •xarici investisiyalı yerli banka istiqrazlar buraxılmasına dair məsləhətlərin verilməsi
 • Almaniyanın maliyyə institutuna bir sıra hüquqi tənzimləmə məsələlərinə dair məsləhətlərin verilməsi
 • yerli bankın hüquqi auditin keçirilməsi, səhmdarların nəzarət zərfinin dəyişdirilməsi, nizamnamə kapitalının artırılması, korporativ, maliyyə və əmək məsələləri ilə bağlı məsləhətlər verilməsi
 • yerli banklardan birinə rəqibin potensial udulması barədə məsləhətlər verilməsi, payların alqı-satqı müqaviləsininin hazırlanması
 • antiinhisar və tənzimləyici qanunvericilik üzrə məsləhətlər daxil olmaqla, iki yerli banka onların birləşməsinə dair məsləhətin verilməsi, o cümlədən bir sıra korporativ, əmək hüququ və əqli mülkiyyət məsələləri ilə bağlı məsləhətlər
 • Enerji və Təbii ehtiyyatlar

  • Neft və Qaz
  • Mədənçilik
  • Enerji
  • Xidmətlər

  Təcrübəmiz
 • Azərbaycanda yerləşən biznes və aktivlərinin Almaniyanın enerji şirkətlərindən birinə satılması ilə bağlı Böyük Britaniyanın iri enerji şirkətlərindən birinə məsləhətlərin verilməsi
 • Hindistanın neft və qaz şirkətlərindən birinə böyük regional layihədə payların alğı-satqısı ilə bağlı məsləhətlərin verilməsi
 • Fransanın aparıcı beynəlxalq neft və qaz şirkətlərindən birinə işçilərin səhm sxemlərinə dair məsləhətlərin verilməsi
 • ABŞ-ın yanğından mühafizə şirkətlərindən birinə müxtəlif korporativ, əmək və miqrasiya məsələlərinə dair məsləhətlərin verilməsi
 • Böyük Britaniyanın kommunikasiya və təhlükəsizlik xidmətlərini göstərən şirkətlərən birinə müxtəlif korporativ, əmək, miqrasiya məsələlərinə və əmək mübahisələrinin həllinə dair məsləhətlərin verilməsi
 • İspaniyanın aparıcı mühəndislik şirkətlərindən birinə korporativ və əmək məsələlərinə dair məsləhətlərin verilməsi
 • İtaliyanın mühəndislik, test, yoxlama və sertifikatlaşdırma xidmətlərini göstərən şirkətlərdən birinə korporativ, əmək, miqrasiya və kommersiya məsələləri ilə bağlı məsləhətlərin verilməsi
 • Yaponiyanın iri enerji və sənaye şirkətlərindən birinə müxtəlif korporativ, əmək və komplayens məsələləri ilə bağlı məsləhətlərin verilməsi
 • İsveçin yüksək texnologiya mühəndislik qruplarından birinə ticarət mübahisəninin həllinə dair məsləhətlərin verilməsi
 • Avropa mərkəzli tullantıların idarə olunması şirkətlərindən birinə kommersiya və mübahisələrin həlli məsələlərinə dair məsləhətlərin verilməsi
 • Telekommunikasiya və Nəqliyyat

  • Səsli zənglər, Data, İnternet xidmətləri
  • Proqram təminatının işlənib hazırlanması
  • Aviasiya və Kosmos
  • Dəmiryolu nəqliyyatı
  • Dəniz nəqliyyatı
  • Yol nəqliyyatı
  • Logistika & Ekspedisiya

  Təcrübəmiz
 • telekommunikasiya sahəsində tənzimləyici qanunvericiliklə əlaqədar Fransanın beynəlxalq telekommunikasiya şirkətlərindən birinə məsləhətlərin verilməsi
 • yerli telekommunikasiya şirkətlərdən birinə kommersiya mübahisələrinin həll edilməsi ilə əlaqədar məsləhətlərin verilməsi
 • Avropanın iri beynəlxalq telekommunikasiya şirkələrindən birinin yerli telekommunikasiya şirkətindəki səhmlərinin satılmasına dair məsləhətlərin verilməsi, həmçinin şirkət üçün hüquqi auditin həyata keçirilməsi, səhmlərin alğı-satqısına dair məsləhətlərin verilməsi
 • yerli telekommunikasiya qrupuna beynəlxalq yurisdiksiyalı layihə ilə bağlı məsləhətlərin verilməsi, o cümlədən alıcı tərəfdən hüquqi auditin həyata keçirilməsi
 • yerli telekommunikasiya şirkətinə fiber-optik internet provayderinin alğı-satqısına dair məsləhətlərin verilməsi, həmçinin alıcı tərəfdən hüquqi auditin həyata keçirilməsi və payların alğı-satqı müqaviləsinin hazırlanması
 • Çinin beynəlxalq telekommunikasiya avadanlığı və sistemləri şirkətinə optik fiber fəaliyyətinin lisenziyalaşdırılması ilə bağlı məsləhətlərin verilməsi
 • Almaniyanın beynəlxalq proqram təminatı şirkətinə müxtəlif hüquq sahələri üzrə məsləhətlərin verilməsi, həmçinin şirkət üçün daşınmaz əmlak və kommersiya müqavilələrinin hazırlanması
 • ABŞ-ın nəqliyyat şirkətlərindən birinə tənzimləyici qanunvericilik, korporativ və kommersiya məsələlərinə dair məsləhətlərin verilməsi
 • Azərbaycandakı mübahisələrin həllinə dair Türkiyənin mobil texnologiya sahəsində aparıcı şirkətlərindən birinə məsləhətlərin verilməsi
 • ABŞ-ın aparıcı təyyarə istehsalçılarından birinə təyyarələrin lizinqinə dair məsləhətlərin verilməsi
 • Kanadanın helikopter şirkətlərinin birinə gömrük məsələlərinə dair məsləhətlərin verilməsi, o cümlədən müvəqqəti idxal ilə bağlı məsləhətlər və hasilat pay bölgüsü (PSA) üzrə azadolunma sertifikatının alınması
 • Mərkəzi Asiyada yerləşən nəqliyyat şirkətlərindən birinə səhmlərin satışı ilə bağlı məsləhətlərin verilməsi, satıcı tərəfdən hüquqi auditin həyata keçirilməsi
 • qlobal səyahət və turizm sənayesində xidmət göstərən İspaniyanın iri İT provayderlərindən birinə korporativ və kommersiya məsələləri ilə bağlı məsləhətlərin verilməsi
 • Braziliyada yerləşən aerokosmik konqlomerata miqrasiya məsələlərinə dair məsləhətlərin verilməsi
 • Böyük Britaniyanın nəqliyyat şirkətlərindən birinə ticarət mübahisələrinin həllinə dair məsləhətlərin verilməsi
 • Qazaxıstanın lokomotiv istehsalçılarından birinə lokomotivlərin ADY tərəfindən lizinqə götürülməsinə dair məsləhətlərin verilməsi
 • Fransanın beynəlxalq aerokosmik korporasiyalarından birinə əmək və miqrasiya ilə bağlı məsləhətlərin verilməsi
 • Sənaye və Ticarət

  • Əczaçılıq və Səhiyyə
  • FMCG və Pərakəndə satış
  • Turizm
  • Kənd təsərrüfatı və Aqrar-sənaye

  Təcrübəmiz
 • ABŞ-ın tibbi cihazlar və əczaçılıq sahəsində fəaliyyət göstərən beynəlxalq şirkətlərindən birinə reklam, müştəri məmnuniyyət proqramları, tibbi nümunələrin paylanması və dərman satışı, əmək, kompensasiya və xərclər siyasəti, daimi nümayəndəlik, valyuta, qanunvericiliyə uyğunluq, məhsul məsuliyyəti və başqa sahələrdə məsləhətlərin verilməsi
 • ABŞ-ın əczaçılıq şirkətlərindən birinə korporativ, əmək, tibbi nümunələrin qeydiyyatı və paylanması, məhsul məsuliyyəti, kommersiya və əmək mübahisələrinin həlli məsələlərində məsləhətlərin verilməsi
 • Fransanın əczaçılıq şirkətlərindən birinə valyuta nəzarəti, korporativ və əmək məsələləri ilə bağlı məsləhətlərin verilməsi
 • ABŞ-ın beynəlxalq biotexnologiya şirkətlərindən birinə əqli mülkiyyətlə bağlı məsləhətlərin verilməsi
 • Avstriyanın əczaçılıq şirkətlərindən birinə əqli mülkiyyətə dair məsləhətlərin verilməsi
 • İtalyanın əczaçılıq şirkətlərindən birinə distribütorluq məsələlərinə dair məsləhətlərin verilməsi
 • Danimarkanın beynəlxalq əczaçılıq şirkətinə paralel idxal, dərman preparatlarının saxlanması və əmək mübahisələrinə dair məsləhətlərin verilməsi
 • Yaponiyanın nəqliyyat vasitəsi istehsalçılarından birinə müqavilə hüququ ilə əlaqədar müxtəlif məsləhətlərin verilməsi
 • Avropanın səhiyyə xidməti təchizatçılarından birinə tibbi klinikanın potensial alınması barədə məsləhətlərin verilməsi, həmçinin alıcı tərəfdən hüquqi auditin həyata keçirilməsi
 • Böyük Britaniyanın çoxbrendli riteyl şirkətlərindən birinə françayzinq ilə bağlı məsləhətlərin verilməsi
 • Böyük Britaniyanın təkbrendli riteyl şirkətlərindən birinə françayzinq ilə bağlı məsləhətlərin verilməsi
 • Almaniyanın idman geyimi istehsalçılarından birinə distribütorluqla bağlı məsləhətlərin verilməsi
 • Almaniyanın nəqliyyat vasitəsi istehsalçılarından birinə məlumat məxfiliyinə dair məsləhətlərin verilməsi
 • beynəlxalq otel zəncirlərindən birinə əmək məsələləri və məlumat məxfiliyi ilə bağlı məsləhətlərin verilməsi
 • ABŞ-ın batareya istehsalçılarından birinə reklam sahəsində məsləhətlərin verilməsi
 • Avropanın lüks mallar istehsalçılarından birinə məlumat məxfiliyinə dair məsləhətlərin verilməsi
 • Avstriyanın energetik içki istehsalçılarından birinə məlumat məxfiliyinə dair məsləhətlərin verilməsi
 • İnfrastruktur və Tikinti

  • İnvestisiya və İnkişaf
  • Tikinti və Layihələrin idarəedilməsi
  • Sağlamlıq, Təhlükəsizlik və Ətraf mühit
  • Azad İqtisadi Zona

  Təcrübəmiz
 • korporativ, tənzimləyici qanunvericilik, ticarət, gömrük, vergi, əmək, miqrasiya məsələləri və s. daxil olmaqla, kommersiya fəaliyyətinə dair müxtəlif hüquqi aspektləri üzrə Kanadanın beynəlxalq nəqliyyat və infrastruktur şirkətinə məsləhətlərin verilməsi
 • ABŞ-ın aparıcı tikinti layihələrinin idarə olunması sahəsində ixtisaslaşmış şirkətlərdən birinin Azərbaycanda fəaliyyəti ilə əlaqədar müxtəlif hüquqi məsələlərə dair, o cümlədən korporativ, kommersiya, daşınmaz əmlak, əmək, miqrasiya, vergi məsələləri və FCPA qaydalarının tətbiqinə dair məsləhətlərin verilməsi
 • FIDIC ilə əlaqədar Hollandiyanın enerji şirkətlərindən birinə məsləhətlərin verilməsi
 • İtaliyanın beynəlxalq tikinti şirkətlərindən birinə sub-podratçısı ilə arasında yaranan kommersiya mübahisəsi, dövlət orqanları ilə yaranan vergi mübahisəsinə dair məsləhətlərin verilməsi, həmçinin məhkəmədə şirkətin təmsil edilməsi
 • Hollandiyanın dənizçilik sahəsində fəaliyyət göstərən şirkətlərindən birinə gömrük, inzibati məsələlərinə və mübahisələrin həllinə dair məsləhətlərin verilməsi